Program Aktywny Samorząd 2024 - Jak? Ile? Dla kogo?

   W ramach programu Aktywny Samorząd 2024, osoby z niepełnosprawnościami mają szansę uzyskać wsparcie finansowe na różnorodne potrzeby, co może znacząco wpłynąć na poprawę ich codziennego funkcjonowania.

Na czym polega program PFRON - Aktywny Samorząd 2024?

   Program PFRON - Aktywny Samorząd 2024 to inicjatywa skierowana do osób z niepełnosprawnościami, mająca na celu poprawę ich jakości życia oraz integrację społeczną. Dzięki różnorodnym formom wsparcia, program ten staje się kluczowym elementem w budowaniu równych szans dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Tworząc nasz blog, chcemy na bieżąco przekazywać naszym czytelnikom co mogą zrobić, aby poprawić swoją sytuację bytową oraz finansową. Na naszej stronie systematycznie pojawiają się artykuły mówiące m.in. o tym co emeryt może odliczyć od podatku lub co należy wiedzieć o 14. emeryturze.

   W tym wpisie konkretnie odpowiemy odpowiemy jakie są terminy, które obowiązują w Aktywnym Samorządzie? Jaka jest wysokość dofinansowania w programie i na co można je wykorzystać?

Jaka jest wysokość dofinansowania?

   PFRON podjął istotne decyzje dotyczące programu „Aktywny samorząd” na rok 2024, co przyniesie liczne korzyści dla osób z niepełnosprawnościami. Wysokość dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd 2024 wzrosła w porównaniu do poprzednich lat. Pula środków przeznaczona na realizację programu w tym roku została zwiększona o 15 mln zł.

   Biorąc pod uwagę wzrost dofinansowań i zapowiedzi nowych programów takich jak chociażby bon senioralny mamy nadzieję, że rząd spojrzy na problemy ludzi starszych i z niepełnosprawnością z odpowiednią troską i zaangażowaniem.

Aktywny samorząd do kiedy wnioski?

   Jakie są więc obowiązujące terminy w programie PFRON Aktywny Samorząd 2024? Po pierwsze istotne jest to, że składanie wniosków kontynuowane  m. in.: przez Internet. PFRON umożliwia elektroniczne składanie wniosków on-line za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW już od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Jest na to klika bardzo prostych sposobów:

⦿  Wnioski można składać wygodnie, bez wychodzenia z domu za pośrednictwem bezpiecznej strony, przygotowanej przez PEFRON: https://sow.pfron.org.pl/.


⦿  Można również skorzystać z pomocy pracowników infolinii PFRON - 22 581 84 10.


⦿  Można także zwrócić się o pomoc osobiście do pracownika Systemu Obsługi Wsparcia lub skorzystać z pomocy PFRON.

PFRON i likwidacja barier poprzez Aktywny Samorząd

   Program Aktywny Samorząd to inicjatywa skupiająca się na eliminacji przeszkód oraz tworzeniu równych szans dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki niemu podejmowane są działania mające na celu likwidację barier architektonicznych, społecznych oraz informacyjnych, aby umożliwić pełny udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym.

   Przeczytaj więcej o działaniach podejmowanych w ramach programu Aktywny Samorząd i o jego wpływie na kształtowanie bardziej inkludującego społeczeństwa.

Na co przysługuje dofinansowanie w ramach Aktywnego Samorządu 2024?

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

⦿  Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (dla osób do 16 roku życia lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu).

⦿  Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu).

⦿  Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

⦿  Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

⦿  Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk). Oznacza to, że z organizowanego przez PFRON Aktywnego Samorządu można ubiegać się o dofinansowanie do komputera.

⦿  Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

⦿  Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku).

⦿  Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób do 16 roku życia lub ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy).

⦿  Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (dla osób do 16 roku życia lub ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

⦿  Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dla osób do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się).

⦿  Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanych pojazdów (dla osób do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

⦿ Pomoc w zakupie protezy kończyny (dla osób z niepełnosprawnością).

⦿  Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanych protez kończyny (dla osób z niepełnosprawnością).

⦿  Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego lub oprzyrządowania do wózka ręcznego (dla osób do 16 roku życia lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu).

Aktywny samorząd 2023 vs 2024 – różnice

   Porównując Aktywny Samorząd 2023 i 2024, istnieją nieznaczne różnice, które wynikają ze zmian w polityce publicznej, budżetach oraz priorytetach społecznych. Główną z nich jest podwyższenie budżetu na dofinansowania, w porównaniu do poprzedniego roku, aż o 15 mln złotych. Pozytywne jest również to, że nie ulega zmianie sposób składania wniosków, który nie wymaga wychodzenia z domu.

Podsumowanie

   Program Aktywny Samorząd 2024 prowadzony przez PFRON stanowi istotny krok w kierunku budowania bardziej inkluzywnej i dostępnej dla wszystkich społeczności lokalnych. Dzięki temu programowi, osoby z niepełnosprawnościami mają szansę na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym oraz kulturalnym, bez względu na występujące bariery. Wsparcie na różnorodne cele, w tym dofinansowanie do komputera, prawa jazdy czy rehabilitacji, staje się realną szansą na rozwój i samorealizację.

   Jednakże, aby skorzystać z możliwości oferowanych przez PFRON i Aktywny Samorząd 2024, ważne jest śledzenie aktualnych informacji dotyczących programu oraz kontakt z lokalnymi władzami samorządowymi. Dzięki wspólnym wysiłkom społeczności lokalnej i zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron, możemy tworzyć bardziej otwarte i przyjazne środowisko dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich sytuacji życiowej czy zdrowotnej. 

O AUTORZE

Małgorzata Olejnik

mgr etnologii i antropologii kulturowej, Uniwersytet Łódzki Specjalista ds. Silver Contentu

Małgorzata specjalizuje się w tworzeniu treści dedykowanych zarówno seniorom jak również ich najbliższemu otoczeniu. Posiada głęboką wiedzę na temat potrzeb, zainteresowań i wyzwań, z jakimi seniorzy mogą się spotykać. Jej umiejętność przekazywania informacji jest kluczowa w dostarczaniu wartościowej treści, a głęboko rozwinięta empatia pozwala na lepsze zrozumienie i uwzględnienie potrzeb, uczuć oraz perspektyw innych osób.

Komentarze

Napisz komentarz

Lista życzeń Koszyk
Kontakt 531 955 585
[email protected]