Zakup z refundacją w sklepie POMOCEDLASENIORA.PL

Refundacja NFZ produktów z różnych grup produktowych zaczynając od chodzików (kod P.123) po specjalistyczne wózki inwalidzkie (kod P.130) jest możliwa w naszej placówce. Prosimy o kontakt z naszym specjalistą, posiadamy wieloletnie doświadczenie i setki zadowolonych osób. Prosimy wziąć pod uwagę iż wygląd to nie najważniejsza kwestia, produkty przede wszystkim mają ułatwiać codzienność i rozwiązywać problemy.

Prosimy również zwrócić uwagę na kwotę refundacji. W wielu przypadkach z podanej kwoty na zleceniu refundowana jest tylko część środków np. 70% z limitu 240,00 pln w przypadku balkoników chodzików. Poniżej tabela z kodami oraz kwotami refundacji:

 

GRUPA J. ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH PRODUKOWANE SERYJNIE ( Z WYŁĄCZENIEM OPASEK ELESTYCZNYCH)

KOD WYROBU

wyrób medyczny

osoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne

limit
finansowania
ze środków
publicznych

wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*

kryteria przyznawania

okres
użytkowania

J.36

orteza stabilizująca staw skokowy

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
lub ortopedii i traumatologii
narządu ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu

200 zł

10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja kończyny
dolnej

raz na 3 lata

J.37

Orteza sztywna lub
półsztywna z tworzywa
sztucznego na goleń i stopę

300 zł

10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja kończyny
dolnej

raz na 3 lata

J.38

Orteza stawu kolanowego z
ruchomym stawem
kolanowym z regulacją kąta
zgięcia

350 zł

10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja kończyny
dolnej

raz na 3 lata

J.39

Orteza stawu kolanowego
obejmująca całą goleń i udo,
z regulacją zakresu
ruchomości

700 zł

10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja kończyny
dolnej

raz na 3 lata

J.40

Orteza jednostronna lub
obustronna unieruchamiająca
lub stabilizująca staw
biodrowy z regulowanym
kątem zgięcia lub
odwiedzenia

1.450 zł

10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja kończyny
dolnej

raz na 3 lata

J.43

Orteza na całą kończynę
dolną z ujęciem stopy z
regulacją kąta zgięcia w
stawie kolanowym

800zł

10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja kończyny
dolnej

raz na 3 lata

J.44

Orteza odwodząca do
leczenia rozwojowej dysplazji
stawu biodrowego

100zł

0%

dysplazja stawu
biodrowego

według wskazań
medycznych dla
dzieci do
ukończenia 2. roku
życia

GRUPA L. ORTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH PRODUKOWANE SERYJNIE ( Z WYŁĄCZENIEM OPASEK ELESTYCZNYCH)

KOD WYROBU

wyrób medyczny

osoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne

limit
finansowania
ze środków
publicznych

wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*

kryteria przyznawania

okres
użytkowania

L.47

Orteza ręki stabilizująca lub
korygująca (z wyłączeniem
aparatu Stacka i Capenera)

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
lub ortopedii i traumatologii
narządu ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub
rehabilitacji w chorobach narządu
ruchu

160 zł

10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja ręki

raz na 3 lata

L.48

Orteza na rękę i przedramię

250 zł

10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja kończyny
górnej

raz na 3 lata

L.49

Orteza stawu łokciowego z
regulacją kąta zgięcia z
ujęciem ręki lub bez

600 zł

10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja stawu
łokciowego

raz na 3 lata

L.50

Orteza stawu łokciowego z
ujęciem ręki lub bez

300 zł

10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja stawu
łokciowego

raz na 3 lata

L.51

Orteza na ramię i bark (z
wyłączeniem temblaków i
ortez typu "Dessault")

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub
rehabilitacji w chorobach narządu
ruchu
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na
podstawie art. 31d ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.),
w zakresie wykonywania tych świadczeń

250 zł

10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

stany pourazowe; stany
pooperacyjne stawu
barkowego; zespoły bólowe barku

raz na 3 lata

L.52

Orteza na ramię i bark
typu "Dessault"

150 zł

10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

stany pourazowe; stany pooperacyjne stawu
barkowego; zespoły bólowe barku

raz na 3 lata

L.53

Orteza odwodząca stawu
barkowego z regulacją kąta
odwiedzenia

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
lub ortopedii i traumatologii
narządu ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub
rehabilitacji w chorobach narządu
ruchu

600 zł

10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

stany pourazowe; stany pooperacyjne stawu
barkowego; zespoły bólowe barku

raz na 3 lata

GRUPA M. ORTEZY I GORSETY TUŁOWIA I SZYI PRODUKOWANE SERYJNIE

KOD WYROBU

wyrób medyczny

osoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne

limit
finansowania
ze środków
publicznych

wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*

kryteria przyznawania

okres
użytkowania

M.57

Gorset stabilizująco-unieruchamiający

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
lub ortopedii i traumatologii
narządu ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurochirurgii lub
neurochirurgii i neurotraumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii klinicznej lub
chemioterapii nowotworów
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii i hematologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń

260 zł

10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja kręgosłupa w
następstwie schorzeń i
urazów

raz na 3 lata

M.58

Pas stabilizujący odcinek
lędźwiowo-krzyżowy lub
miednicę

100 zł

10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

zespoły bólowe
kręgosłupa lędźwiowokrzyżowego;
rozejście
spojenia łonowego

raz na 3 lata

M.59

Orteza (sznurówka) tułowia
sztywna wysoka ze stalkami
lub fiszbinami

400 zł

10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja obejmująca
odcinek L-S kręgosłupa
oraz co najmniej kręgi
Th11 i Th12 kręgosłupa
(zespoły bólowe w
odcinku lędźwiowym i
piersiowym)

raz na 3 lata

M.60

Orteza (sznurówka)
lędźwiowo-krzyżowa ze
stalkami lub fiszbinami

200 zł

10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja obejmująca
odcinek L-S kręgosłupa
(zespoły bólowe w
odcinku lędźwiowym)

raz na 3 lata

M.61

Kołnierz sztywny

80 zł

10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

dysfunkcja kręgosłupa
szyjnego ze zmianami
strukturalnymi

raz na 3 lata

M.62

Kołnierz półsztywny

35 zł

10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

zespoły bólowe odcinka
kręgosłupa szyjnego

raz na 3 lata

M.63

Półgorsetowa orteza szyjna

200 zł

10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

niestabilność odcinka
kręgosłupa szyjnego

raz na 3 lata

GRUPA P. WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE SERYJNIE

KOD WYROBU

wyrób medyczny

osoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne

limit
finansowania
ze środków
publicznych

wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*

kryteria przyznawania

okres
użytkowania

P.89

Rurka tracheostomijna wraz
z zapasowym wkładem

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie otolaryngologii lub
laryngologii, lub otolaryngologii
dziecięcej, lub otorynolaryngologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii klinicznej lub
onkologii i hematologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych w zakresie
wykonywania tych świadczeń

150 zł

0%

tracheostomia

raz na rok

P.90

Cewniki jednorazowe do
odsysania górnych dróg
oddechowych do 180 sztuk

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie anestezjologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób płuc lub chorób
płuc dzieci
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie laryngologii
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie anestezjologii i
intensywnej terapii lub anestezjologii, lub anestezjologii i
reanimacji, lub anestezjologii i
intensywnej terapii
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 6 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej

0,80 zł za
sztukę

0%

schorzenia wymagające
odsysania górnych dróg
oddechowych

raz na miesiąc

P.92

Proteza piersi

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii klinicznej lub
chemioterapii nowotworów
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ginekologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ginekologii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie radioterapii onkologicznej
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu

280 zł

0%

operacyjne leczenie
nowotworów piersi; wady
rozwojowe; urazy

raz na 2 lata

P.93

Peruka

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii klinicznej lub
chemioterapii nowotworów
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ginekologii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie radioterapii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie dermatologii i wenerologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii i hematologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie hematologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pulmonologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób płuc
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej

250 zł

0%

w przebiegu leczenia
chorób nowotworowych;
przy trwałym uszkodzeniu
głowy w wyniku urazu lub
oparzeń; choroby
powodujące trwałą utratę
włosów

raz na rok

P.94

Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie urologii lub urologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie geriatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie położnictwa i ginekologii
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 6 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej

4 zł za
sztukę

30%

choroby wymagające
cewnikowania pęcherza
moczowego

raz na miesiąc

P.95

Cewniki urologiczne do 4
sztuk lub w równowartości
ich kosztu cewnik silikonowy

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie geriatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz ze specjalizacją w zakresie
urologii lub urologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie położnictwa i ginekologii
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 6 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej

4 zł za
sztukę

30%

choroby wymagające
cewnikowania pęcherza
moczowego

raz na miesiąc

P.96

Cewniki jednorazowe
urologiczne do 180 sztuk
miesięcznie lub w
równowartości ich kosztu
jednorazowe hydrofilowe
cewniki urologiczne

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz ze specjalizacją w zakresie
urologii lub urologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie położnictwa i ginekologii
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 6 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej

0,80 zł za
sztukę

30%

choroby wymagające
wielokrotnego
cewnikowania pęcherza
moczowego

raz na miesiąc

P.97

Worki do zbiórki moczu z
odpływem do 12 sztuk

Lekarz ze specjalizacją w zakresie
urologii lub urologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie położnictwa i ginekologii Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 6 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej

6,50 zł za
sztukę

0%

choroby wymagające
cewnikowania pęcherza
moczowego; choroby
wymagające stosowania
cewników zewnętrznych;
nadpęcherzowe
odprowadzenie moczu
(z wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w worki do
zbiórki moczu w ilości do
12 sztuk w przypadku
nefrotomii lub w
równowartości ich nabycia
inny sprzęt urologiczny)

raz na miesiąc

P.98

Worki do zbiórki moczu w
ilości do 12 sztuk w
przypadku nefrostomii lub w
równowartości ich nabycia
inny sprzęt urologiczny (np.
cewniki urologiczne, paski
mocujące itp.)

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie urologii lub urologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie nefrologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 6 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej

120 zł

0%

nefrostomia
(z wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w worki do
zbiórki moczu z odpływem
do 12 sztuk)

raz na miesiąc

P.99

Worki stomijne
samoprzylepne
jednorazowego użycia w
ilości do 90 sztuk w
systemie jednoczęściowym
lub w równowartości ich
kosztu worki i płytki w
systemie dwuczęściowym
lub inny sprzęt stomijny:
zestawy irygacyjne, nocne
zbiorniki na mocz, pasty,
pudry oraz paski,
półpierścienie, pierścienie o
właściwościach
uszczelniających lub
gojących, produkty do usuwania sprzętu
stomijnego lub do ochrony
skóry wokół stomii

Lekarz posiadający
specjalizację
w dziedzinie
chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający
specjalizację
w dziedzinie
chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
onkologii
klinicznej lub chemioterapii
nowotworów Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
onkologii
klinicznej lub onkologii
i hematologii
dziecięcej
Lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej
Lekarz posiadający
specjalizację
w dziedzinie medycyny
rodzinnej
Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
pediatrii
Lekarz posiadający
specjalizację
w dziedzinie chorób
wewnętrznych
Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
chirurgii klatki
piersiowej
Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
chirurgii
szczękowo-
-twarzowej
Lekarz posiadający
specjalizację
w dziedzinie
laryngologii
Felczer ubezpieczenia
zdrowotnego
W przypadku
urostomii także
lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
urologii lub
urologii dziecięcej
Lekarz spełniający
wymagania do udzielania
świadczeń gwarantowanych
z zakresu
opieki paliatywnej
i hospicyjnej, realizowanych
w warunkach
domowych, o którym mowa
w przepisach wydanych
na podstawie
art. 31d ustawy
z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej
finansowanych
ze środków
publicznych, w zakresie
wykonywania
tych świadczeń
Pielęgniarka lub
położna, o której
mowa w art. 15a
ust. 1 ustawy z dnia
15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki
i położnej
Kontynuacja zlecenia
przez pielęgniarkę
lub położną, o której
mowa w art. 15a
ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki
i położnej,
przez okres do
12 miesięcy od dnia
określonego
w dokumentacji
medycznej

400 zł

0%

stomia na jelicie cienkim
(ileostomia)

raz na miesiąc

300 zł

stomia na jelicie grubym
(kolostomia)

480 zł

stomia na układzie
moczowym (urostomia)

400

przetoka ślinowa

P.100

Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie
majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie
wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii klinicznej lub
chemioterapii nowotworów
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii klinicznej lub
onkologii i hematologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie geriatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ginekologii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie położnictwa i ginekologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie urologii lub urologii
dziecięcej
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 12 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej

77 zł

0%

choroba nowotworowa
przebiegająca w postaci
owrzodziałych lub
krwawiących guzów
krocza lub okolicy krzyżowej;
przetoki nowotworowe lub
popromienne;
nietrzymanie stolca lub
moczu w wyniku chorób
nowotworowych;
powikłania po leczeniu
chorób nowotworowych

raz na miesiąc

P.101

Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie
majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie
wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie

90 zł

30%

neurogenne i
nieneurogenne
nietrzymania moczu lub
stolca (z wyłączeniem
wysiłkowego nietrzymania
moczu) i występowanie co
najmniej jednego z
kryteriów:
- głębokie upośledzenie
umysłowe,
- zespoły otępienne o
różnej etiologii,
- wady wrodzone i
choroby układu
nerwowego, trwałe
uszkodzenie ośrodkowego
układu nerwowego,
- wady wrodzone dolnych
dróg moczowych będące
przyczyną nietrzymania
moczu,
- jatrogenne lub
pourazowe uszkodzenie
dróg moczowych będące
przyczyną nietrzymania
moczu,
- jatrogenne lub
pourazowe uszkodzenie
układu pokarmowego
będące przyczyną
nietrzymania stolca

raz na miesiąc

P.102

Aparat z maską do
leczenia obturacyjnego
bezdechu sennego
(obejmujący
aparat, maskę twarzową
lub nosową
oraz sprężarkę)

Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
chorób płuc lub
chorób płuc dzieci
Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
ftyzjatrii lub
ftyzjatrii dziecięcej
Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
chorób
wewnętrznych Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
laryngologii
Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
neurologii

2.100 zł

10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia

obturacyjny bezdech
senny

raz na 5 lat

P.103

Nebulizator (generator
aerozolu) lub głowica do
inhalatora membranowego

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób płuc lub chorób
płuc dzieci
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii
dziecięcej
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń

150 zł

0%

mukowiscydoza;
pierwotna dyskineza
rzęsek

raz na 6 miesięcy

P.104

Sprężarka powietrza lub
inhalator membranowy

800 zł

0%

mukowiscydoza;
pierwotna dyskineza
rzęsek

raz na 4 lata

P.113

Pas przepuklinowy
pachwinowy jednostronny

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie położnictwa i ginekologii

80 zł

30%

przepuklina
pachwinowa jednostronna

raz na rok

P.114

Pas przepuklinowy
pachwinowy obustronny

100 zł

30%

przepuklina
pachwinowa obustronna

raz na rok

P.115

Pas brzuszny

100 zł

30%

przepuklina powłok jamy
brzusznej

raz na rok

P.116

Poduszka
przeciwodleżynowa
pneumatyczna

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie geriatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurochirurgii lub
neurochirurgii i neurotraumatologii Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Fizjoterapeuta, o którym mowa w
art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 lub art. 35 ust.
1 ustawy z dnia 25 września 2015 r.
o zawodzie fizjoterapeuty
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych w zakresie
wykonywania tych świadczeń
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
W przypadku lasek dla niewidomych
także lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie okulistyki

500 zł

30%

paraplegia; tetraplegia;
inne choroby wymagające
stałego użytkowania
poduszki
przeciwodleżynowej

raz na 2 lata

P.117

Materac przeciwodleżynowy
(z wyłączeniem materacy
piankowych)

400 zł

30%

paraplegia; tetraplegia;
inne trwałe choroby
wymagające stałego
przebywania w łóżku

raz na 3 lata

P.118

Kula łokciowa ze stopniową
regulacją

30 zł

30%

trwała dysfunkcja chodu

raz na 3 lata

P.119

Kula łokciowa z podparciem
na przedramieniu

140 zł

30%

trwała dysfunkcja chodu i
zaburzenia czynności
chwytnej ręki

raz na 3 lata

P.120

Kula pachowa

40 zł

30%

trwała dysfunkcja chodu

raz na 3 lata

P.121

Trójnóg albo czwórnóg

75 zł

30%

trwała dysfunkcja chodu

raz na 3 lata

P.122

Laska dla niewidomych
(biała)

100 zł

0%

osoby niewidome i
niedowidzące

raz na 6 miesięcy

P.123

Balkonik albo podpórka
ułatwiająca chodzenie

240 zł

30%

trwała dysfunkcja chodu

raz na 5 lat

P.124

Balkonik specjalny dla dzieci
z odciążeniem tułowia,
umożliwiający
przemieszczanie się

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu

600 zł

0%

dzieci od rozpoczęcia 3.
do ukończenia 18. roku
życia wymagające
wspomagania chodu z
odciążeniem tułowia (z
wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w pionizator)

raz na 3 lata

P.125

Pionizator

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu

2.000 zł

0%

schorzenia wymagające
pionizacji ze stabilizacją
tułowia, obręczy biodrowej
i kończyn dolnych (z
wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w balkonik
specjalny i urządzenie
multifunkcyjne)

raz na 5 lat

P.126

Urządzenie multifunkcyjne:
funkcja pionizacji, stabilizacji
w pozycji siedzącej i leżącej
z funkcją transportową

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu

3.200 zł

0%

Dzieci do ukończenia 18.
roku życia - schorzenia
wymagające pionizacji ze
stabilizacją tułowia,
obręczy biodrowej i
kończyn dolnych (z
wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w balkonik
specjalny i pionizator)

raz na 5 lat

P.127

Wózek inwalidzki ręczny

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurochirurgii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie geriatrii
Lekarz posiadający specjalizację
w dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń

600 zł

0%

trwałe ograniczenie
samodzielnego
chodzenia

raz na 5 lat

P.128

Wózek inwalidzki dziecięcy

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurochirurgii
Lekarz posiadający specjalizację
w dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu

600 zł

0%

trwałe ograniczenie
zdolności samodzielnego
chodzenia dla dzieci od
rozpoczęcia 3. do
ukończenia 18. roku życia

raz na 3 lata

P.129

Wózek inwalidzki wykonany
ze stopów lekkich z
systemem szybkiego
demontażu kół, składany,
dla osób samodzielnie
poruszających się na wózku

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie geriatrii Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurochirurgii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu

1700 zł

0%

trwałe ograniczenie
zdolności samodzielnego
chodzenia dla dzieci od
rozpoczęcia 3. do
ukończenia 18. roku życia
samodzielnie
poruszających się na
wózku (z wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w wózek
inwalidzki specjalny dziecięcy)

raz na 4 lata

P.130

Wózek inwalidzki specjalny (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy
i głowę, wózek z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurochirurgii lub
neurochirurgii i neurotraumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii klinicznej lub
chemioterapii nowotworów
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu

3000 zł

0%

przy porażeniach i
niedowładach trzy lub
czterokończynowych; przy
porażeniach
dwukończynowych
jednostronnych lub
skrzyżowanych
(z wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w wózek
inwalidzki wykonany ze
stopów lekkich z
systemem szybkiego
demontażu kół, składany,
dla osób samodzielnie
poruszających się na
wózku)

raz na 4 lata

P.131

Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący
plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego

3000zł

0%

dzieci od rozpoczęcia 2.
do ukończenia 18. roku
życia przy porażeniach i
niedowładach trzy lub
czterokończynowych; przy
porażeniach
dwukończynowych
jednostronnych lub
skrzyżowanych
(z wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w wózek
inwalidzki wykonany ze
stopów lekkich z
systemem szybkiego
demontażu kół, składany,
dla osób samodzielnie
poruszających się na
wózku)

raz na 3 lata

P.132

Siedzisko ortopedyczne dla
dzieci stabilizujące plecy i
głowę

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurochirurgii
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu

700 zł

0%

Dzieci do ukończenia 18.
roku życia - trwałe
choroby uniemożliwiające
samodzielne utrzymanie
prawidłowej postawy ciała
oraz stany wymagające
stabilizacji pleców i głowy
(pełnokontaktowego
oparcia tułowia siedząc
oraz stabilizacji głowy)

raz na 2 lata

P.133

Pełzak do raczkowania

120 zł

0%

niedowłady mięśniowe u
dzieci

raz na 2 lata

 


Lista życzeń Koszyk
Kontakt 531 955 585
[email protected]