Bon senioralny 2024 - czym jest i komu należą się bony dla seniorów?

   Wprowadzenie bonów senioralnych w Polsce to przełomowa zmiana, która może mieć znaczący wpływ na życie osób opiekujących się osobami starszymi. Bony te mają na celu zapewnić wsparcie finansowe tym osobom, aby mogły pogodzić pracę zawodową z obowiązkami opiekuńczymi.

Co to jest bon senioralny?

   Bon senioralny to nowe świadczenie finansowe, które ma wspierać osoby opiekujące się osobami starszymi. Bon ten będzie można wykorzystać na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych przez osoby spełniające określone kryteria. 

   Wartość bonu senioralnego wyniesie maksymalnie połowę obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2024 roku około 2121 zł do 2150 zł. Kwota ta będzie wypłacana z możliwością wykorzystania jej przez opiekuna na realizację niezbędnych usług w ramach opieki nad bliskim.

W naszym sklepie znajdziesz szeroką ofertę artykułów rehabilitacyjnych dla seniorów w atrakcyjnych cenach.

Dla kogo? Komu należy się bon dla seniorów?

   Bony senioralne nie są dostępne dla wszystkich osób opiekujących się osobami starszymi. Opiekun musi spełniać określone kryteria, takie jak:

⦿ Aby otrzymać wsparcie, będzie należało być osobą aktywną zawodową. Twórcy programu zakładają, że najczęściej osobami sprawującymi opiekę będzie najbliższa rodzina czyli dzieci seniora.

⦿ Osoba, nad którą sprawowana jest opieka, musi mieć co najmniej 75 lat i wymagać opieki w zakresie podstawowych czynności życiowych.

Kto może świadczyć usługi opiekuńcze?

   Pierwszym krokiem w realizacji programu będzie przygotowanie i szkolenie personelu opiekuńczego. Jednym z warunków będzie uczestnictwo w 30-godzinnym kursie wprowadzającym do pracy z seniorami, którzy potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach. 

jak możemy przypuszczać bonami senioralnymi będzie można finansować następujące usługi opiekuńcze:

pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego w miejscu zamieszkania seniora:

⦿ ubieranie się,

⦿ jedzenie,

⦿ poruszanie się,

⦿ pomoc w przygotowywaniu posiłków,

⦿ pomoc w utrzymaniu czystości i porządku w domu,

⦿ pomoc w wyjściu na zakupy,

⦿ pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

⦿ pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi.

W jakiej formie będzie wypłacany bon senioralny?

   Obecnie nie ma jeszcze pełnej informacji na temat formy, w jakiej będzie wypłacany bon senioralny. Oczekujemy na oficjalne komunikaty i wytyczne w tej sprawie.

Formy wypłaty bonu senioralnego mogą obejmować różnorodne rozwiązania, takie jak chociażby:

⦿ Karta przedpłacona lub elektroniczna forma bonu do wykorzystania w wybranych sklepach lub punktach usługowych.

⦿ Możliwość wykorzystania bonu na cele określone w wykazu usług i produktów, które będą uprawnione do zakupu za pomocą bonu.

Zasiłek pielęgnacyjny, a bon dla seniorów

Zasiłek pielęgnacyjny i bon dla seniorów to dwa różne świadczenia mające na celu poprawę sytuacji życiowej osób starszych, jednak różnią się swoim przeznaczeniem i funkcją:

  1. Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem pieniężnym, przyznawanym automatycznie po ukończeniu 75 r.ż. które przysługuje osobom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnym lub chorym członkiem rodziny. Ma on na celu wsparcie finansowe osób, które poświęcają swój czas i wysiłek na opiekę nad inną osobą, często w ramach obowiązku rodzinnych zobowiązań.

  2. Bon dla seniorów to inicjatywa mająca na celu poprawę jakości życia osób starszych, oraz odciążenie najbliższych w sprawowaniu opieki. Różnicą jest również fakt, że w przeciwieństwie do zasiłku pielęgnacyjnego bon będzie posiadał kryteria dochodowe. 

Kryteria dochodowe bonu senioralnego

   Nowe świadczenie będzie uregulowane kryteriami dochodowym zarówno ze strony seniora jak i opiekuna. Jak informuje Ministerstwo dochód miesięczny osoby starszej, nad którą sprawowana jest opieka nie będzie mógł przekraczać 5 000 zł brutto. Z kolei granica dwu- i trzykrotności minimalnego wynagrodzenia będzie zależała od tego, czy członek rodziny prowadzi jednoosobowe czy wieloosobowe gospodarstwo domowe. 

Ocena bonów senioralnych

   Wprowadzenie bonów senioralnych to pozytywna zmiana, która może mieć znaczący wpływ na życie osób opiekujących się osobami starszymi. Bony te mogą ułatwić pogodzenie pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi.

   Oczywiście, bony nie rozwiążą wszystkich problemów związanych z opieką nad osobami starszymi. Niemniej jednak są one ważnym krokiem w kierunku poprawy sytuacji osób opiekujących się seniorami. Minister Marzena Okła-Drewnowicz, idąc konsekwentnie za swoim zapowiedziami podjęła już szereg działań mających pozytywny wpływ na sytuację osób starszych w Polsce m.in. zainicjowała powołanie międzyresortowego zespołu ds. systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi jak również powołała Radę ds. Polityki Senioralnej.

Nowe wyzwania opieki społecznej w obliczu starzenia się społeczeństwa

   Nie bez powodu aktualny rząd pochyla się nad polityką senioralną naszego kraju.  Wspieranie opieki nad osobami starszymi jest ważne, ponieważ aktualnie nasze społeczeństwo nieustannie się starzeje. W Polsce, podobnie jak w wielu krajach rozwiniętych, obserwuje się niż demograficzny, który stanowi istotne wyzwanie społeczne, ekonomiczne i polityczne. Coraz więcej osób żyje w wieku podeszłym, a co za tym idzie, coraz więcej osób wymaga opieki. Opieka nad osobami starszymi jest trudna i wymagająca, dlatego ważne jest, aby osoby, które jej podejmują, miały odpowiednie wsparcie.

   Obecnie w Polsce opieka nad osobami starszymi jest najczęściej sprawowana przez członków rodziny. W wielu przypadkach opieka ta jest niewystarczająca lub nieefektywna. Wsparcie opieki nad osobami starszymi może pomóc w zapewnieniu im odpowiedniej opieki i poprawić ich jakość życia.

Przykłady pozytywnego wpływu bonów senioralnych

   Wprowadzenie bonów senioralnych to przełomowa zmiana, która może mieć znaczący wpływ na życie osób opiekujących się osobami starszymi. Bony te mogą ułatwić pogodzenie pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi i poprawić ich sytuację finansową.

Oto kilka przykładów, jak bony senioralne mogą pozytywnie wpłynąć na życie osób opiekujących się osobami starszymi:

⦿ Dzięki bonom senioralnym osoby opiekujące się seniorami mogą zatrudnić profesjonalną opiekunkę, która zapewni ich bliskim odpowiednią opiekę.

⦿ Bony senioralne mogą umożliwić osobom opiekującym się seniorami korzystanie z usług opiekuńczych w domu, co może ułatwić im pogodzenie pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi.

⦿ Bony senioralne mogą pomóc osobom opiekującym się seniorami w załatwianiu spraw urzędowych, co może odciążyć ich i pozwolić im skupić się na opiece nad bliskimi.

 Już teraz możesz zapoznać się z bogatym wyborem produktów medycznych i rehabilitacyjnych, dostępnych online w atrakcyjnych cenach.

Kiedy zostanie wprowadzony bon dla seniorów?

   Dokładny termin wprowadzenia bonów senioralnych nie jest jeszcze znany. Minister ds. polityki senioralnej, Marzena Okła-Drewnowicz, zapowiedziała, że projekt ustawy, która wprowadzi to świadczenie, zostanie przygotowany w ciągu pierwszych 100 dni rządu. 

Jak uzyskać bon senioralny? Przewodnik od A do Z.

   Wniosek o przyznanie bonu będzie składany przez rodzinę, we współpracy z samym seniorem. Według szacunków twórców projektu, bon senioralny będzie mógł skorzystać ponad 535 tysięcy osób starszych. Projekt ten ma na celu poprawę jakości życia seniorów poprzez wsparcie finansowe, zwiększając ich dostęp do różnych usług i produktów niezbędnych do godnego życia w podeszłym wieku.

Podsumowanie

   Bon senioralny to nowe świadczenie, które ma być wprowadzone w Polsce w 2024 roku. Choć zostało ono już zapowiedziane, to nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów jego funkcjonowania. Ostateczny kształt bonów senioralnych będzie zależał od tego, jak zostaną one wprowadzone i w jaki sposób będą zarządzane.

   Osobom, które opiekują się osobami starszymi, pozostaje więc czekać na dalsze informacje na ten temat. Program może okazać się dużym wsparciem dla opiekunów osób starszych, znacząco poprawiając ich sytuację. Nie tylko materialną, ale również pozwoli odciążyć ich psychicznie. My ze swojej strony będziemy śledzić i na bieżąco przekazywać Państwu dalsze kroki w tworzeniu ustawy odpowiadającej za bon.

O AUTORZE

Małgorzata Olejnik

mgr etnologii i antropologii kulturowej, Uniwersytet Łódzki Specjalista ds. Silver Contentu

Małgorzata specjalizuje się w tworzeniu treści dedykowanych zarówno seniorom jak również ich najbliższemu otoczeniu. Posiada głęboką wiedzę na temat potrzeb, zainteresowań i wyzwań, z jakimi seniorzy mogą się spotykać. Jej umiejętność przekazywania informacji jest kluczowa w dostarczaniu wartościowej treści, a głęboko rozwinięta empatia pozwala na lepsze zrozumienie i uwzględnienie potrzeb, uczuć oraz perspektyw innych osób.

Komentarze

Napisz komentarz

Lista życzeń Koszyk
Kontakt 531 955 585
[email protected]