Bon senioralny 2024 - czym jest i komu należą się bony dla seniorów?

   Wprowadzenie bonów senioralnych w Polsce to przełomowa zmiana, która może mieć znaczący wpływ na życie osób opiekujących się osobami starszymi. Bony te mają na celu zapewnić wsparcie finansowe tym osobom, aby mogły pogodzić pracę zawodową z obowiązkami opiekuńczymi.

Co to jest bon senioralny?

   Bon senioralny to nowe świadczenie finansowe, które ma wspierać osoby opiekujące się osobami starszymi. Bon ten będzie można wykorzystać na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych przez osoby spełniające określone kryteria. 

   Wartość bonu senioralnego wyniesie maksymalnie połowę obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2024 roku około 2121 zł do 2150 zł. Kwota ta będzie wypłacana w formie elektronicznej, z możliwością wykorzystania jej przez opiekuna na realizację niezbędnych usług w ramach opieki nad bliskim.

W naszym sklepie znajdziesz szeroką ofertę artykułów rehabilitacyjnych dla seniorów w atrakcyjnych cenach.

Dla kogo? Komu należy się bon dla seniorów?

   Bony senioralne nie są dostępne dla wszystkich osób opiekujących się osobami starszymi. Opiekun musi spełniać określone kryteria, takie jak:

⦿ mieć ukończone 45 lat,

⦿ być osobą fizyczną,

⦿ być członkiem rodziny osoby, nad którą sprawuje opiekę,

⦿ osoba, nad którą sprawowana jest opieka, musi mieć co najmniej 75 lat i wymagać opieki w zakresie podstawowych czynności życiowych,

⦿ o przyznaniu bonu senioralnego decyduje ośrodek pomocy społecznej.

Kto może świadczyć usługi opiekuńcze?

   Usługi opiekuńcze  mogą świadczyć osoby fizyczne, które posiadają kwalifikacje w zakresie opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. Mogą to być pielęgniarki, opiekunki medyczne, opiekunki osób starszych, ale również osoby bez formalnego wykształcenia w tym zakresie, ale posiadające doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

Za co będzie można zapłacić bonem?

Bonami senioralnymi można finansować następujące usługi opiekuńcze:

pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, takich jak:

⦿ ubieranie się,

⦿ jedzenie,

⦿ mycie się,

⦿ korzystanie z toalety,

⦿ poruszanie się,

⦿ pomoc w przygotowywaniu posiłków,

⦿ pomoc w utrzymaniu czystości i porządku w domu,

⦿ pomoc w wyjściu na zakupy,

⦿ pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

⦿ pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi.

W jakiej formie będzie wypłacany bon senioralny?

   Bon senioralny będzie wypłacany w formie elektronicznej. Opiekun otrzyma na swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail kod QR, który będzie mógł wykorzystać do opłacenia usług opiekuńczych.

   Bon będzie dostępny w systemie teleinformatycznym, który zostanie stworzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opiekun będzie mógł zarejestrować się w tym systemie i dodać do niego dane osoby, nad którą sprawuje opiekę.

Zasiłek pielęgnacyjny, a bon dla seniorów

   Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany każdej osobie, która osiągnęła 75 lat. Obecnie zasiłek wynosi niespełna 300 zł, a od marca nieco powyżej tej kwoty. Natomiast bon jest przeznaczony jako pomoc dla osób, które faktycznie potrzebują wsparcia, więc zostanie on obwarowany różnymi ograniczeniami i zasadami. 

Ocena bonów senioralnych

   Wprowadzenie bonów senioralnych to pozytywna zmiana, która może mieć znaczący wpływ na życie osób opiekujących się osobami starszymi. Bony te mogą ułatwić pogodzenie pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi.

   Oczywiście, bony nie rozwiążą wszystkich problemów związanych z opieką nad osobami starszymi. Niemniej jednak są one ważnym krokiem w kierunku poprawy sytuacji osób opiekujących się seniorami.

Nowe wyzwania opieki społecznej w obliczu starzenia się społeczeństwa

   Nie bez powodu aktualny rząd pochyla się nad polityką senioralną naszego kraju.  Wspieranie opieki nad osobami starszymi jest ważne, ponieważ aktualnie nasze społeczeństwo nieustannie się starzeje. W Polsce, podobnie jak w wielu krajach rozwiniętych, obserwuje się niż demograficzny, który stanowi istotne wyzwanie społeczne, ekonomiczne i polityczne. Coraz więcej osób żyje w wieku podeszłym, a co za tym idzie, coraz więcej osób wymaga opieki. Opieka nad osobami starszymi jest trudna i wymagająca, dlatego ważne jest, aby osoby, które jej podejmują, miały odpowiednie wsparcie.

   Obecnie w Polsce opieka nad osobami starszymi jest najczęściej sprawowana przez członków rodziny. W wielu przypadkach opieka ta jest niewystarczająca lub nieefektywna. Wsparcie opieki nad osobami starszymi może pomóc w zapewnieniu im odpowiedniej opieki i poprawić ich jakość życia.

Przykłady pozytywnego wpływu bonów senioralnych

   Wprowadzenie bonów senioralnych to przełomowa zmiana, która może mieć znaczący wpływ na życie osób opiekujących się osobami starszymi. Bony te mogą ułatwić pogodzenie pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi i poprawić ich sytuację finansową.

Oto kilka przykładów, jak bony senioralne mogą pozytywnie wpłynąć na życie osób opiekujących się osobami starszymi:

⦿ Dzięki bonom senioralnym osoby opiekujące się seniorami mogą zatrudnić profesjonalną opiekunkę, która zapewni ich bliskim odpowiednią opiekę.

⦿ Bony senioralne mogą umożliwić osobom opiekującym się seniorami korzystanie z usług opiekuńczych w domu, co może ułatwić im pogodzenie pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi.

⦿ Bony senioralne mogą pomóc osobom opiekującym się seniorami w załatwianiu spraw urzędowych, co może odciążyć ich i pozwolić im skupić się na opiece nad bliskimi.

Negatywne skutki wprowadzenia nowego świadczenia dla seniorów

   Bony senioralne to nowe świadczenie, które ma wspierać osoby opiekujące się osobami starszymi. Choć mają one wiele zalet, mogą również mieć pewne negatywne skutki.

Przykłady negatywnego wpływu bonów senioralnych:

⦿ Mogą prowadzić do wzrostu cen usług opiekuńczych. Jeśli bon senioralny będzie dostępny dla dużej liczby osób, może to spowodować wzrost popytu na usługi opiekuńcze. W konsekwencji może to doprowadzić do wzrostu cen tych usług.


⦿ Mogą utrudnić dostęp do usług opiekuńczych dla osób, które nie spełniają kryteriów do ich otrzymania. Bony senioralne będą przyznawane tylko osobom, które spełniają określone kryteria. Oznacza to, że osoby, które nie spełniają tych kryteriów, mogą mieć trudności z dostępem do dofinansowywanych usług. Dla osób mniej mobilnych wygodne może okazać się korzystanie ze sklepów Internetowych.

 Już teraz możesz zapoznać się z bogatym wyborem produktów medycznych i rehabilitacyjnych, dostępnych online w atrakcyjnych cenach.

⦿ Mogą być trudne w obsłudze. Bony senioralne będą wypłacane w formie elektronicznej. Oznacza to, że osoby, które nie są zaznajomione z technologią, mogą mieć trudności z ich wykorzystaniem. Ponadto może dochodzić do różnego rodzaju komplikacji, awarii i przestojów związanych z wdrożeniem nowego systemu. 

Kiedy zostanie wprowadzony bon dla seniorów?

   Zgodnie z harmonogramem, bon senioralny ma zostać wprowadzony w Polsce w 2024 roku. Pierwsze świadczenia mają zostać wypłacone jeszcze w tym roku.

   Dokładny termin wprowadzenia bonów senioralnych nie jest jeszcze znany. Minister ds. polityki senioralnej, Marzena Okła-Drewnowicz, zapowiedziała, że projekt ustawy, która wprowadzi to świadczenie, zostanie przygotowany w ciągu pierwszych 100 dni rządu. 

W związku z tym można się spodziewać, że bon senioralny zostanie wprowadzony w Polsce w pierwszej połowie 2024 roku.

Jak uzyskać bon senioralny? Przewodnik od A do Z.

   Aby uzyskać bon senioralny,  będzie należało złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej. Wniosek będzie musiał zawierać poniższe dokumenty: 

⦿ dowód osobisty,

⦿ dokument potwierdzający członkostwo rodziny osoby, nad którą sprawowana jest opieka,

⦿ dokument potwierdzający wiek osoby, nad którą sprawowana jest opieka,

⦿ dokument potwierdzający stan zdrowia osoby, nad którą sprawowana jest opieka.

Podsumowanie

   Bon senioralny to nowe świadczenie, które ma być wprowadzone w Polsce w 2024 roku. Choć zostało ono już zapowiedziane, to nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów jego funkcjonowania. Ostateczny kształt bonów senioralnych będzie zależał od tego, jak zostaną one wprowadzone i w jaki sposób będą zarządzane.

   Osobom, które opiekują się osobami starszymi, pozostaje więc czekać na dalsze informacje na ten temat. Jeśli świadczenie to zostanie wprowadzone w sposób korzystny dla opiekunów, może ono znacząco poprawić ich sytuację. Nie tylko materialną, ale również pozwoli odciążyć ich psychicznie. My ze swojej strony będziemy śledzić i na bieżąco przekazywać Państwu dalsze kroki w tworzeniu ustawy odpowiadającej za bon.

O AUTORZE

Małgorzata Olejnik

mgr etnologii i antropologii kulturowej, Uniwersytet Łódzki Specjalista ds. Silver Contentu

Małgorzata specjalizuje się w tworzeniu treści dedykowanych zarówno seniorom jak również ich najbliższemu otoczeniu. Posiada głęboką wiedzę na temat potrzeb, zainteresowań i wyzwań, z jakimi seniorzy mogą się spotykać. Jej umiejętność przekazywania informacji jest kluczowa w dostarczaniu wartościowej treści, a głęboko rozwinięta empatia pozwala na lepsze zrozumienie i uwzględnienie potrzeb, uczuć oraz perspektyw innych osób.

Komentarze

Napisz komentarz

Lista życzeń Koszyk
Kontakt 531 955 585
[email protected]