Aktywny Samorząd 2024 dofinansowanie do wózka inwalidzkiego

Co to jest Aktywny Samorząd?

Aktywny Samorząd 2024 to program PFRON , którego głównym celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. W ramach programu otrzymać można wsparcie finansowe na zakup sprzętu, który pomoże osobom niepełnosprawnym w podniesieniu jakości ich codziennego funkcjonowania.  Przykładowe formy pomocy to m.in. dofinansowanie do wózka inwalidzkiego lub dofinansowanie na zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowane jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych.

Maksymalna kwota dofinansowania to 17 600 zł z możliwością zwiększenia do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, aż do 25 000 zł. Wkład własny osoby niepełnosprawnej w przypadku dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd wynosi 10 % i może zostać pokryty w całości ze środków NFZ.

W przypadku skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 8 250 zł, z 10-procentowym udziałem własnym osoby niepełnosprawnej, który również może zostać pokryty z funduszy NFZ. Dofinansowanie adresowane jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;  i osób z dysfunkcją narządu ruchu, powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się, posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Aktywny Samorząd 2024 - do kiedy można składać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie w ramach I modułu programu Aktywny Samorząd 2024, obejmującego m.in. działania w obszarze likwidacji bariery transportowej i barier w poruszaniu się można składać do dnia 31.08.2024.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w programie Aktywny Samorząd?

Wniosek na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd 2024 złożyć można w formie elektronicznej lub papierowej. Do wniosku niezbędne jest dołączenie kompletu dokumentów wymaganych dla konkretnego obszaru dofinansowania.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zachęcamy do kontaktu z naszym sklepem – zapewniamy bezpłatne doradztwo i fachową pomoc w całym procesie składania wniosku.

tel. 531 955 585
email [email protected]

Elektryczne wózki i skutery inwalidzkie w naszej ofercie

Sklep medyczny PomoceDlaSeniora.pl oferuje szeroką gamę wózków i skuterów inwalidzkich z napędem elektrycznym, przystosowanych do zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb naszych klientów.
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanemu zespołowi ekspertów jesteśmy w stanie doradzić w wyborze modelu, który w optymalny sposób zaspokoi indywidualne potrzeby konkretnej osoby.

Wózki inwalidzkie elektryczne

Skutery inwalidzkie elektryczne


Lista życzeń Koszyk
Kontakt 531 955 585
[email protected]